نمایش مطلب

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه اردکان از شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه اردکان از شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی
شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی در راستای رسالت خویش به جهت تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، میزبان اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه اردکان بود. طی این بازدید مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس مهدی رحمانی به تشریح کلیات فعالیت شرکت در حوزه های بازرگانی داخلی و خارجی، مرکز نوآوری، آزمایشگاه و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع نیازهای صنعت پرداختند. همچنین نیاز به همکاری لازم بین صنعت و دانشگاه در جهت رفع مشکلات و مسائل موجود و اعلام آمادگی در جهت حمایت همه‌ جانبه از پروژه های تحقیقاتی کاربردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه مدعوین از بخش‌های آزمایشگاه شامل: بخش شیمی، آنالیز دستگاهی و میکروبیولوژی بازدید نمودند. به دانشجویان روش‌های آزمون و ساز و کار آزمایشگاه، بخصوص بخش آنالیز دستگاهی «دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)» توضیحات لازم ارائه گردید.