درباره شرکت

شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی استان یزد (سهامی خاص)، در سال 1392 با هدف پشتیبانی از واحدهای تولیدی فعال در زمینه محصولات کنجدی با عضویت 55 واحد تولیدی تأسیس گردید. در ابتدای امر تأمین مواد اولیه و خصوصاً "کنجد" مهمترین اولویت این شرکت بوده است. در ادامه فعالیت شرکت و با اضافه شدن 30 عضو جدید به سهامداران، زمینه فعالیت­های شرکت نیز توسعه یافته و تمرکز بر فروش داخلی محصولات کنجدی تحت یک برند مشترک و همچنین مدیریت کنسرسیوم صادراتی محصولات کنجدی استان یزد نیز به فعالیت­های اصلی شرکت اضافه شده است.

ماموریت سازمان
رشد و توسعه، افزایش رقابت پذیری و ارتقاء بهره وری واحدهای تولیدی خوشه محصولات کنجدی از طریق:
•  ساماندهی بازار مواد اولیه و تأمین و عرضه مناسب آن به واحدها 
•  سازمان دهی و ارایه خدمات حرفه ای و متمرکز کسب و کار به واحدها و ایجاد اتحاد اقتصادی، شبکه سازی و حرفه ای سازی فعالیتها با رویکرد توسعه ارتباطات اکوسیستم نوآوری
•  توسعه بازار داخلی و خارجی برای محصولات تولیدی واحدها

چشم انداز 
• بزرگترین تأمین کننده و مرجع قیمت گذاری کنجد در ایران
• عرضه کننده تمامی مواد اولیه تولید کنندگان در سبد کالایی شرکت
• ارتقاء برند مشترک بعنوان یکی از برترین برندهای محصولات کنجدی ایران
• خدمت رسانی به سهامداران و سایر تولیدکنندگان در راستای موارد فوق