نمایش مطلب

“نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری”

“نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری”


هدف از حضور مرکز نوآوری در این نمایشگاه، استفاده از ظرفیت‌های اکوسیستم نوآوری و هم‌افزایی بیشتر بین مدیران شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی و همچنین دیگر عناصر اکوسیستم نوآوری از قبیل دانشگاه‌ها، مراکز دولتی و غیر دولتی، فناوران، شرکت‌های دانش بنیان و غیره است. جلسات و مذاکرات متعددی در راستای این هم‌افزایی برگزار گردید که قطعاً در آینده‌ای نه چندان دور شاهد نتایج چشمگیر و قابل تأمل در این صنعت سبز خواهیم بود.