نمایش مطلب

اولین نمایشگاه تخصصی توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان یزد

اولین نمایشگاه تخصصی توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان یزد
این نمایشگاه در تاریخ ۳۱ شهریور لغایت ۳مهر ۱۴۰۰ در محل دائمی نمایشگاه های استان یزد برگزار گردید. شرکت تامین و توسعه خوشه محصولات کنجدی به عنوان نهاد فراگیر خوشه محصولات کنجدی تحت حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان یزد با هدف معرفی فعالیت های جاری، اقدامات انجام شده در حوزه صادرات و واردات، روند رشد و بهبود عملکرد شرکت در این نمایشگاه حضور داشته است.