نمایش مطلب

تست پروفایل اسیدهای چرب انواع روغن در بخش آنالیز دستگاهی آزمایشگاه شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی

تست پروفایل اسیدهای چرب انواع روغن در بخش آنالیز دستگاهی آزمایشگاه شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی
روغن‌ها و چربی‌ها شامل ترکیبات مختلفی هستند. جزئی‌ترین بخش در آنها اسیدهای چرب هستند. کیفیت انواع روغن به طور مستقیم با ترکیب اسیدهای چرب آن در ارتباط است. بررسی پروفایل اسیدهای چرب روغن ها، امکان تعیین درجه خلوص از حیث اختلاط با سایر روغن ها را فراهم می نماید. آزمایشگاه شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی مجهز به دستگاه کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography) با بهره گیری از پرسنل متبحر و آموزش دیده، دقیق ترین روش های استخراج و آماده سازی نمونه مطابق با استاندارد ملی، آماده ارائه خدمات در خصوص آنالیز پروفایل اسیدهای چرب و تعیین اختلاط انواع روغن ها به مشتریان گرامی است.