نمایش مطلب

بازدید معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی

بازدید معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی
بازدید معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی
شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی در راستای رسالت خویش و به جهت تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه میزبان جناب آقای دکتر صالحی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و تیم همراه بود. طی این جلسه آقای مهندس رحمانی مدیر عامل شرکت به معرفی شرکت، مسیر توسعه و چشم انداز پیش رو پرداختند. در ادامه چالش ها و مشکلات موجود در خوشه محصولات کنجدی و همچنین اقدامات صورت گرفته بررسی گردید. در ادامه جناب آقای دکتر صالحی با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های موجود از سمت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بر ارزشمندی این همکاری تأکید نمودند. بازدید کنندگان در حاشیه جلسه از آزمایشگاه شرکت خوشه بازدید نمودند.