نمایش مطلب

بازدید دانشجویان گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان از شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی

بازدید دانشجویان گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان از شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی
شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی در راستای رسالت خویش و به جهت تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه،‌ میزبان اساتید و دانشجویان گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان بود. طی این بازدید مدیر فنی، کارشناسان فنی آزمایشگاه و مدیر مالی شرکت به تشریح کلیات فعالیت شرکت در حوزه‌های آزمایشگاه (شامل: بخش های شیمی، دستگاهی و میکروبی)، حسابداری و مالی، مرکز نوآوری و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع نیازهای صنعت پرداختند. همچنین در این بازدید به حمایت همه‌ جانبه از دانشجویان و اساتید در حوزه های تحقیقاتی و علمی مورد نیاز صنعت تأکید گردید. در ادامه دعوت شدگان از بخش های مختلف شرکت بازدید نمودند.